top of page

Ved bord reservasjon for selskap under 10 pers:

Ved bord reservasjon er det alltid spiseplikt, og det gjelder alle ved bordet.

Vi tar kun reservasjoner inne i restauranten, ute er det kun drop-in som gjelder.

Frist for avbestilling er 24 timer. Dette gjelder å reduksjon i antal. Etter det belastes det etter forhåndsbestilling eller som no-show vis ingen forhåndsbestilling har blitt gjort. No-show avgift er 350,- per person.

Bordet er til er til bruk i 2,5 timer fra reservert tid om ikke annet er avtalt.

No-show gjelder i tillegg vis selskapet blir mindre i antal en det som er bestilt. Då belastes det for de personer som ikke har fylt opp bordet i henhold til bestilling.

17.e mai, 1.e mai og Kristi himmelfartsdag gjelder 3 dager avbestillings frist og 500,- per person i no-show avgift.

Ved bord reservasjon for selskap med 10 eller fler gjester:

Ved bordreservasjoner over 10 personer ønsker vi at mat forhåndsbestilles. Då velges det 2-3 retter fra menyen som selskapet kan velge på.

Bordet er til er til bruk i 3 timer fra reservert tid om ikke annet er avtalt.

Ved avbestilling fra 14-7 dager i forvei belastes 50% av den bekreftede bestillingen.

Med mindre en 7 dager i forvei belastes 100% av bestillingen. Vis mat ikke er forhåndsbestilt tas det utgangspunkt i no-show avgift 350,- per person.

Frist for korrigering av antal er 4 dager i forvei. Vis korrigering etter denne fristen belastes det bekreftede antalet.

Mindre korrigeringer på 5 st+- kan eventuelt skje vis det ikke er blitt laget opp eller bestilt in råvarer. I øvrigt gjelder frister over.

Allt som bestilles fra selskapsmeny betraktes som selskap. Vis egne kaker medbringes kommer det en kostnad på 65,- per person i tillegg ti kuvertprisen.

Avbestillings fristene gjelder å ved booking av catering.

Vis ikke annet er avtalt så gjelder restauranten sine åpningstider som er presentert her på siden.

Vilkår og betingelser ved reservasjon av hele selskapslokalet:

 

Lille Skansen skal bekrefte reservasjonen skriftlig, på e-post eller sms. 

Minimumsantall for lukket selskap er 30 personer (eller etter egen avtale) og det stilles krav at det bestilles på forhånd fra vår selskapsmeny. Lukkede selskap kan kun tilbys mellom 1/10-15/4.

Vis ikke annet er avtalt er lokalet ved lukket arrangement tilgjengelig til kl 00

Alle selskap som foregår etter ordinær åpningstid regnes som lukkede arrangement og reservering av hele lokalet.

Avbestilling av selskapet må skje senest innen 4 uker i forkant av kundens arrangement for full refundering. Avbestillingen må skje skriftlig, herunder ved e-post eller SMS. Avbestillinger som skjer 4-2 uker før, belastes med 50% av den bekreftede bestillingen, eller den rimeligste menyen dersom dette ikke er valgt. Avbestilling under 2 uker før arrangementet belastes med 100% av bestillingen, eller den rimeligste menyen dersom dette ikke er valgt.  

Alle menyer må forhåndsbestilles minst tre dager i forveien før avholdelse av selskapet.

Minimum antall deltakere er 15 stk. 

All betaling skjer på stedet, hvis ikke annet er avtalt.

Faktura sendes kun til bedrifter og skal avtales på forhånd.

Ved for sen betaling av faktura vil Lille Skansen AS sende betalingspåminnelser til debitor per e-post 3, 8 og 13 dager etter forfall.

Dersom et reelt krav fremdeles står ubetalt 14 dager etter forfallsdato vil saken ved behov overføres til inkassopartner. Lille Skansen AS kan til enhver tid velge hvilket inkassoselskap man benytter for inndrivning av reelle krav. Lille Skansen AS sin inkassopartner per nå er Kravia AS.

Dersom uenighet som gjelder et krav fører til at saken må løses i forliksrådet, eventuelt annen rettsinstans, skal rettsmøte foregå i den kommunen som Lille Skansen AS tilhører. Lille Skansen AS tilhører per nå Trondheim Kommune

bottom of page